Co czeka podatników w systemie kas fiskalnych on-line?

Polski ustawodawca od pewnego czasu pracuje na rozwiązaniami technicznymi i prawnymi, które umożliwią wprowadzenie w Polsce systemu kas fiskalnych on-line. A pierwsze rezultaty tych pracy zaczną być odczuwalne w 2018 roku. Wtedy bowiem wejdą w życie nowe przepisy, zaś w krajowych przedsiębiorstwach pojawią się urządzenia rejestrujące on-line.

Z jakimi zadaniami wiąże się obsługa urządzenia fiskalnego? Użytkownicy kas wiedzą zapewne, że wymaga to m.in. wystawiania paragonów, archiwizowania kopii tych dokumentów, wykonywania raportów dobowych i miesięcznych, przechowywania książki serwisowej oraz zlecania przeglądów technicznych (nie rzadziej niż co 2 lata). Taki zestaw obowiązków jest najczęściej wymieniany w różnych poradnikach dla podatników. Pytanie jednak, co się zmieni w tych czynnościach, gdy w Polsce zacznie już funkcjonować system fiskalizacji on-line?

 

2 formy paragonów fiskalnych

Jedną z największych zmian, na które pozwoli wprowadzenie nowego systemu fiskalizacji, będzie zgodne z przepisami wystawianie e-paragonów. Realizowanie tych dokumentów umożliwią wyłącznie urządzenia rejestrujące on-line. Warto jednak podkreślić, że w kasie fiskalnej tego typu nie zabraknie miejsca dla doskonale znanego mechanizmu termicznego. Co za tym idzie, nowe modele nadal będą zapewniały wystawianie papierowych paragonów. Dokumenty te pozostaną nawet podstawową formą dowodu sprzedaży, którą trzeba wydać nabywcy. Konieczność wysłania elektronicznego paragonu fiskalnego wystąpi dopiero wtedy, gdy klient o to poprosi. Ponadto, zarówno na papierowym, jak i cyfrowym dokumencie z kasy on-line, zawsze pojawi się kod QR. Pozwoli on na szybkie zidentyfikowanie konkretnego paragonu fiskalnego oraz danych, które się na nim znajdują.

 

Łączenie urządzeń z systemem MF

Na chwilę obecną wiadomo już, że kasy fiskalne on-line będą nie tylko realizowały papierowe i elektroniczne paragony, ale też współpracowały z systemem teleinformatycznym Ministerstwa Finansów. Komunikacja tego typu ma przede wszystkim zagwarantować skuteczniejsze kontrolowanie podatników. Do Centralnego Repozytorium Kas będą bowiem spływały dane dotyczące zarówno zawieranych transakcji sprzedaży, jak i innych czynności, wykonywanych przy użyciu urządzenia rejestrującego on-line. Co ciekawe, do pierwszego połączenia modelu tego typu z systemem MF dojdzie już w momencie fiskalizacji. Następnie kasa, w ustalonych odgórnie przedziałach czasowych i przy użyciu łącza internetowego, zacznie transmitować mnóstwo ważnych informacji. Ustawodawca przewiduje, że takie rozwiązanie poprawi ściągalność należnych podatków, zmniejszy „szarą strefę” oraz zdecydowanie ograniczy liczbę przypadkowych kontroli skarbowych.

 

Obowiązek wcześniejszej wymiany kasy

Nietrudno zgadnąć, że nowe rozwiązania technologiczne, obecne w urządzeniach on-line, nie będą dostępne w dotychczasowych kasach rejestrujących. W związku z tym, każdego podatnika czeka konieczność dostosowania technologii sprzedaży do zmian w przepisach. Inna sprawa, że obowiązek ten wystąpi w różnych momentach. W tym przypadku wiele będzie zależało od tego, jaką branżę reprezentuje firma prowadzona przez podatnika. Ustawodawca planuje bowiem zobligowanie wybranych grup przedsiębiorców do wcześniejszej wymiany kas fiskalnych. Ale to nie jedyne czynniki, które wpłyną na datę zainstalowania nowego urządzenia rejestrującego. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie, która omawia kasy fiskalne w 2018.

Related

Zanieczyszczenie gleb to obok skażeń powietrza atmosferycznego oraz degradacji środowisk wodnych to...