Odpowiedni transport jabłek

Transport jabłek jest równie ważny jak przechowywanie. Trwa czasem nawet kilka dni, więc także konieczne jest zadbanie o bezpieczeństwo owoców, aby podczas transportu nie straciły na jakości.

Warunki transportu jabłek

Jabłka muszą być transportowane zawsze w odpowiednich warunkach. Te zależą przede wszystkim od czasu transportu. Jeśli ma on trwać 2-3 dni, temperatura powinna mieścić się w przedziale od +3 do +15 stopni. Jeśli jednak transport ma trwać dłużej (np. za granicę) to zalecana temperatura jest niższa, bo wynosi jedynie od +3 do +6 stopni. Utrzymanie jej na odpowiednim poziomie jest konieczne, ponieważ jest ona najważniejszym czynnikiem, mającym największy wpływ na jakość owoców.

Samochód do transportu

Pojazdy do transportu żywności dzielą się na cztery grupy: izotermy, lodownie, chłodnie oraz posiadające urządzenie grzewcze. Pojazdy przeznaczone do transportu owoców muszą być w dobrym stanie technicznym. Musi być także w nich zachowana czystość. Muszą też być szczelne i zapewniać zabezpieczenie żywności przed zanieczyszczeniami oraz szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Skrzynia załadunkowa musi zaś być wykonana z materiału odpornego na wodę, chemikalia czy korozję.

Załadunek i rozładunek

Jabłka często przewożone są luzem na specjalnych naczepach, ale w wielu pojazdach jest również możliwość transportu owoców w pojemnikach jakimi są skrzynie na jabłka i skrzyniopalety do jabłek. Skrzynie i skrzyniopalety na jabłka są wykonane z trwałych materiałów, co pozwala na zabezpieczenie owoców przed uszkodzeniami wynikającymi ze wstrząsów podczas transportu. Jabłka są owocami delikatnymi, dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie. Skrzynie na jabłka czy skrzyniopalety do jabłek będą bardzo pomocne, gdyż wystarczy załadować je z owocami na pojazd, bez potrzeby przesypywania owoców. Skrzyniopalety na jabłka posiadają zazwyczaj specjalne uchwyty, dzięki którym łatwo je przenosić. Przy załadunku i rozładunku pracują również ludzie. Producent ma obowiązek więc zadbać o zatrudnienie osób w pełni zdrowych i posiadających wiedzę w zakresie higieny.

W transporcie żywności, w tym owoców takich jak choćby jabłka, niedopilnowanie czegokolwiek – od warunków, po pracujących przy tym ludzi, może skończyć się nawet ogromnymi stratami dla producenta.

Related