Prawidłowe rozliczanie kierowców

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nałożyło na podmioty gospodarcze konieczność równoczesnego stosowania przepisów polskich i unijnych. W wielu przypadkach prawodawstwo polskie zostało dostosowane do unijnego, ale w wielu zachowało swoją autonomię. Dla wielu firm stanowi to prawdziwe wyzwanie.

Trudności w rozliczaniu czasu pracy kierowców

Największą trudność dla firm spedycyjnych i transportowych stanowi dostosowanie przepisów obowiązujących w Polsce (kodeks pracy, ustawa szczegółowa o czasie pracy kierowców) do przepisów Unii Europejskiej. W prawodawstwie polskim obowiązuje pojęci czasu pracy kierowcy, w unijnym natomiast czas jazdy kierowcy. Dodatkowe problemy to rozliczanie czasu pracy przerywanego, kursów z dwoma kierowcami, kiedy przysługują godziny nadliczbowe, kiedy diety.
Pracodawca musi pamiętać o dobowych normach godzinowych, rozliczeniach tygodniowych i miesięcznych. To bardzo duże wyzwanie organizacyjne. Do tego dochodzą obowiązki ewidencji czasu pracy kierowcy.

Jak ewidencjonować czas pracy kierowcy

Do kontroli i zapisu czasu pracy kierowcy służą tachografy, które rejestrują efektywny czas jazdy, przerwy, czas na tankowanie, rozładunek lub załadunek.
Przedsiębiorca w swoich samochodach może zamontować jedno z dwóch urządzeń rejestrujących pracę kierowcy:

• tachograf analogowy,
• tachograf cyfrowy.

Tachograf analogowy rejestruje czas pracy kierowcy na papierowych, okrągłych tarczach. W ten sposób powstają wykresówki.

W przypadku tachografów cyfrowych zapisywane są pliki cyfrowe. Do ich tworzenia i odczytywania potrzebna jest cyfrowa karta kierowcy i przedsiębiorcy.

Bez względu na rodzaj tachografu przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia odpowiedniej ewidencji i rozliczania kierowców.

To niezwykle skomplikowana procedura i wiele firm spedycyjnych i transportowych rozliczanie kierowców zleca firmom zewnętrznym, które opracowały specjalne programy automatycznie wyliczające realny czas pracy kierowcy. Gwarantuje to prawidłowość rozliczeń w kontekście przepisów prawnych.

Artykuł przygotowany na bazie danych zaczerpniętych ze strony Rozliczanie czasu pracy kierowców TachoAsystent.pl

Related

Osoby, które planują pomalować swój silnik powinny rozglądać się w pierwszej kolejności za farbami...

castle-cgi.com navisafe.pl capitalareafriendsoftransit.org