Rodzaje i funkcje zaworów rozdzielających

Na prawidłowe działanie urządzeń, maszyn czy całych instalacji ma wpływ wiele elementów. W licznych konstrukcjach, zarówno w tych, które działają w bliskim sąsiedztwie człowieka, jak i w przemyśle czy usługach, znajdują się urządzenia zwane zaworami rozdzielającymi. Choć znane są głównie specjalistom, to ich funkcja jest istotna dla prawidłowego działania wielu urządzeń.

Zadania zaworów rozdzielających

Jak można wywnioskować z samej nazwy, rolą tych elementów jest zamykać, otwierać i rozdzielać czynnik, jaki przez nie przepływa. A czynniki te mogą być bardzo różne. Znaleźć można wśród nich między innymi:

– energia elektryczna,
– woda,
– powietrze oraz inne gazy, jak również ich mieszaniny,
– substancje, jak np. oleje czy płyny.

Podstawową rolą jest więc sterować kierunkiem przepływu, ilością danego czynnika lub całkowicie go zamknąć. W zależności od przeznaczenia zawory rozdzielające mogą pełnić funkcję regulującą, sterującą lub tzw. logiczną.

Zawory rozdzielające i ich rodzaje

Rodzajów tych urządzeń jest bardzo wiele. Jako że używane są do rozmaitych celów w różnych gałęziach przemysłu, różnorodność jest olbrzymia. Można je podzielić pod względem czynnika sterującego. Zawory rozdzielające mogą być sterowane między innymi energią elektryczną, wodą, powietrzem i innymi gazami, jak również różnymi substancjami.

Spotyka się również zawory sterowane w więcej niż jeden sposób. Coraz częściej zawory sterowane są energią elektryczną z racji tego, że są to urządzenia coraz bardziej precyzyjne i jednocześnie coraz mniejsze. Tego typu zawory są wykorzystywane głównie w urządzeniach przenośnych i o mniejszych gabarytach, w tym takich, których używa się na co dzień, nie tylko w celach specjalistycznych. W fabrykach czy dużych maszynach wciąż bardziej wydajne są zawory pneumatyczne.

Jak dobrać odpowiedni zawór rozdzielający?

Z reguły, wybór zaworu rozdzielającego definiuje projekt, aczkolwiek w licznych przypadkach możliwe jest zastosowanie więcej niż jednego rodzaju. Poza wyborem rodzaju zaworu, pod uwagę bierze się liczne czynniki, jak wielkość, sposób sterowania, sposób dostarczenia czynniki sterującego i czynnika roboczego. Istotą użycia zaworu rozdzielającego jednak liczba dróg dopływu i odpływu czynnika roboczego i liczba rozgałęzień.

Firmy potrzebujące zaworów rozdzielających mogą wybrać spośród szerokiej oferty takich urządzeń dostępnych na rynku. Wielu producentów oferuje również usługę wykonania takich zaworów na zamówienie, zgodnie z projektem dostarczonym przez klienta.

Źródło tekstu: http://obrpneumatyka.pl/zawory-rozdzielajace-sterowane-pneumatycznie-i-elektromagnetycznie-grzybkowe

Related