Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nałożyło na podmioty gospodarcze konieczność równoczesnego. Continue reading