Szkolenie z pierwszej pomocy- dlaczego jest takie ważne?

Jak każdemu pracodawcy dobrze wiadomo, w każdym zakładzie czy instytucji musi znajdować się choć jedna osoba odpowiedzialna za udzielenie pierwszej pomocy. Jednak wypadki w pracy albo drogowe zdarzają się coraz częściej i niestety poszkodowane w nich osoby mają coraz cięższe obrażenia, dlatego warto jednak zainwestować w profesjonalne szkolenie z pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników.

Jakie są korzyści kursu pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników?

Przede wszystkim znacząco zredukujemy rozległość obrażeń powstałych w wyniku już zaistniałych wypadków. Pierwsze sekundy i minuty są decydujące dla zdrowia i życia poszkodowanych, a pogotowie ratunkowe przyjedzie dopiero kilka minut po zdarzeniu. Dlatego pracownicy, przechodnie czy kierowcy mają znaczący wpływ na stan zdrowia uczestników wypadku. Ponadto zredukujemy także ilość samych wypadków, dzięki edukacji pracowników w zakresie konsekwencji, jakie może nieść ze sobą niedbalstwo w pracy.

Ponadto warto wspomnieć, że dzięki przeprowadzeniu takiego kursu dla wszystkich pracowników zwiększymy renomę naszej firmy- będzie ona postrzegana jako bezpieczna. Zresztą sami pracownicy będą się czuli bezpieczniej, dzięki czemu szybko wzrośnie efektywność ich pracy.

Jakie umiejętności powinien nabyć uczestnik kursu pierwszej pomocy?

Przede wszystkim powinien poznać łańcuch przeżycia, czyli zbiór czynności, jakie należy podjąć na miejscu wypadku. Oczywiście powinien także nauczyć się resuscytacji krążeniowo- oddechowej, sposobów zabezpieczenia miejsca wypadku oraz sposobów postępowania w razie najczęstszych nagłych stanów, do których należy zaliczyć zawał serca, udar, złamania, utratę przytomności oraz rany.

Należy koniecznie podczas profesjonalnego szkolenia pierwszej pomocy przećwiczyć wyżej wymienione umiejętności w praktyce. Bowiem teoretyczne przygotowanie niestety jest całkowicie niewystarczające. Podczas wypadków liczy się przede wszystkim szybkość i sprawność reakcji ratowników- należy wyćwiczyć odruchy, które pomogą przezwyciężyć szok.

Jak wybrać odpowiednią firmę przeprowadzającą szkolenia?

Przede wszystkim firma tak musi posiadać niezbędne certyfikaty. Ponadto należy zwrócić uwagę na sprzęt do ćwiczeń, jaki posiada dana firma. Należy również sprawdzić czy w programie kursu wymienione są wszystkie wyżej wspomniane umiejętności. Można także uzgodnić dodatkową naukę postępowania w wybranych stanach nagłych, jeśli specyfika danej firmy tego wymaga. Ponadto każdy uczestnik powinien otrzymać zaświadczenie albo potwierdzenie odbycia kursu.

Dobrze jest także osobiście porozmawiać z osobą prowadzącą kurs, sprawdzić, czy jest ona dobrze przygotowana i kompetentna. Można także poprosić prowadzącego kurs o krótką demonstrację, jak zamierza przeprowadzić szkolenie z pierwszej pomocy. Oczywiście należy także uzgodnić z firmą termin oraz to, czy decydujemy się na przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy w ciągu jednego dnia, czy też wolimy rozłożyć materiał na kilka dni np. na weekend tak, aby uczestnicy lepiej zapamiętali wszystkie wiadomości.

Materiał przygotowany we współpracy z Akademią TotalFit Center

Related

Znalezienie właściwej pracy aktualnie nie jest już tak dużym wyzwaniem, jak miało to miejsce jeszcze...