Mówiąc najprościej prosument to osoba, która jest równocześnie konsumentem i producentem jakichś dóbr.. Continue reading