Program Prosument już na nowych zasadach

Od 1 sierpnia tego roku potencjalnych Prosumentów obowiązują nowe zasady. Dowiedz się, co się zmieniło w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest dofinansowanie mikroinstalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Elastyczniejsze reguły

W nowych wytycznych programu Prosument uwzględniono często pojawiające się głosy, że dotychczasowe zasady nie były wystarczająco elastyczne. W efekcie zrezygnowano z obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną.

Więcej pieniędzy dla Prosumentów

W ramach zmian uwzględniono zwiększenie budżetu programu z 240 mln złotych do 280 mln złotych. Decyzja związana jest z przedłużeniem do końca 2016 roku okresu preferencyjnej wysokości dotacji – dopiero w 2017 roku poziom dofinansowania spadnie z 40 proc. do 30 proc.

Zmiany dla gmin i banków

Banki będą mogły występować z wnioskami o więcej pieniędzy. Limit ustalono na wysokości 80 mln złotych, czyli aż dwa razy więcej niż dotychczas. Natomiast w przypadku gmin obniżono próg, od którego mogły one ubiegać się o dofinansowanie – aktualnie wynosi on 200 tys. złotych, wcześniej aż 1 mln złotych.

Dodatkowo wprowadzono także zasadę, która umożliwia skorzystanie z programu stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego oraz spółkom prawa handlowego, w których jst mają 100 proc. udziałów.

Related

Znalezienie właściwej pracy aktualnie nie jest już tak dużym wyzwaniem, jak miało to miejsce jeszcze...