Rodzaje szkoleń z windykacji

Dzięki funduszom unijnym w ostatnich latach rozwinął się w Polsce rynek szkoleń. Przejęliśmy także pewne wzorce z państw europejskich dotyczące przysposobienia zawodowego. Dzięki temu nie trzeba już kończyć studiów, by wykonywać pewne zawody.

Rodzaje szkoleń

Różnego rodzaju kursy i szkolenia umożliwiają pracownikom podnoszenie kwalifikacji, a także zdobywanie nowych kompetencji. To znacznie ułatwia poruszanie się na rynku pracy. To szansa także na zdobycie nowego zawodu.

Generalnie szkolenia możemy podzielić na szkolenia otwarte i szkolenia zamknięte.

Szkolenia otwarte są szkoleniami ogólnodostępnymi, może uczestniczyć w nich każdy. Zdobyte umiejętności i wiadomości użyteczne są nie tylko w obecnym miejscu pracy, ale mogą być przydatne także w poszukiwaniu nowego miejsca pracy.

Szkolenia zamknięte to szkolenia specjalistyczne organizowane dla pracowników jednej firmy. Program szkoleń dostosowany jest do potrzeb i polityki realizowanej przez konkretny zakład. Pracownicy uzyskują kompetencje, które mogą wykorzystać na obecnym stanowisku podnosząc jakość swojej pracy. Zakres szkolenia ustalany jest we współpracy ze zlecającym. Najczęściej są to szkolenia kilkugodzinne.

Szkolenia z windykacji

Windykatorzy to osoby, które zajmują się odzyskiwaniem długu. Mogą pracować w bankach (tzw. windykacja wewnętrzna) lub wyspecjalizowanych firmach windykacyjnych. Od ich kompetencji zależy skuteczność dochodzenia należności. Dlatego co jakiś czas powinni uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniachz windykacji. Zakres szkoleń dopasowany jest do wykonywanych przez nich zadań.

Osobno organizowane są szkolenia dla telewindykatorów, windykatorów terenowych i menadżerów windykacji.

Formy szkoleń z windykacji

Formy prowadzenia szkoleń możemy podzielić na teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej słuchacze zapoznają się z:

• aspektami prawnymi windykacji,
• rodzajami windykacji (miękka, twarda),
• sposobami zabezpieczenia należności,
• kosztami windykacji i sposobami ich racjonalizacji.

W części praktycznej, czyli warsztatowej uczestnik poznaje techniki prowadzenia rozmów z klientami, analizowane są konkretne przypadki oraz poznaje sposoby oceny klienta. To najważniejsza część szkolenia z windykacji, zwłaszcza jeżeli prowadzona jest przez praktyka.

Istotną zaletą szkoleń specjalistycznych jest możliwość dopasowania ich programu do poziomu kompetencji pracowników oraz potrzeb firmy.

Dzięki temu pracownicy mogą zostać wyposażeni w nowe umiejętności pozwalające na efektywniejszą realizację polityki i priorytetów firmy.

Dobrze przygotowane szkolenie powinno kończyć się ewaluacją, czyli oceną czy zamierzone cele zostały osiągnięte, a pracownicy podnieśli swoje umiejętności.

Profesjonalne szkolenia z windykacji prowadzi WLR Training Group

Related

Znalezienie właściwej pracy aktualnie nie jest już tak dużym wyzwaniem, jak miało to miejsce jeszcze...