Intercyza – co należy o niej wiedzieć?

Zawarcie ślubu jest ogromną zmianą w życiu niosącą za sobą duże konsekwencje prawne. Jedną z nich jest powstanie wspólnoty majątkowej. Coraz większa grupa osób odchodzi od tej tradycji, decydując się na intercyzę. Z czym wiąże się spisanie takiego dokumentu? W jakich przypadkach warto się na niego zdecydować? Sprawdź!

Czym jest intercyza?

Intercyza jest prawomocnym aktem prawnym pozwalającym osobom będącym w związku małżeńskim na zachowanie dóbr materialnych na własność. Intercyza może mieć różne formy: ograniczoną wspólność majątkową, rozszerzoną wspólność majątkową, rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. W skład wspólnego majątku wchodzą nieruchomości, otrzymywane wynagrodzenie, przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa, dochody z majątku wspólnego, fundusz emerytalny.

Kiedy warto rozważyć podpisanie intercyzy? Oto kilka przypadków:

  • duże dysproporcje w zarobkach;
  • prowadzenie przez jedną osobę własnej firmy;
  • separacja;
  • zaciąganie długów przez jedną osobę;
  • podejrzenia o nieuczciwość.

Kiedy można ustanowić intercyzę?

Większość par pragnących utrzymać rozdzielność majątkową udaje się do notariusza jeszcze przed ślubem. Intercyzę można jednak zawrzeć w trakcie trwania małżeństwa. Niemożliwe jest jednak spisanie intercyzy z mocą wsteczną. W dowolnej chwili umowa może zostać rozwiązana, a jej treść – zmieniona.

Jak podpisać intercyzę?

Narzeczeni albo małżonkowie pragnący spisać intercyzę powinni udać się do notariusza. Konieczne jest wstawiennictwo obu stron. Co ważne, każda z osób musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.  Na stronie adwokat-katowice.info.pl/sprawy-rodzinne znajdziesz więcej informacji.

 

Related